Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk - PDF free download eBook

Book author:

 • Published: Dec 07, 2015
 • Reviews: 294

Brief introduction:

Wyobra? sobie komputer o rozmiarach niewiele wi?kszych od karty kredytowej, posiadaj?cy ca?kiem spor? moc obliczeniow?, pracuj?cy pod kontrol? systemu Linux i kosztuj?cy grosze. Tak, taki sprz?t istnieje naprawd?! Mowa o <strong>Raspberry Pi...

more details below

Details of Raspberry Pi. Receptury

ISBN
9781492016762
Publication date
Age range
18+ Years
Book language
English
Pages
368
Format
PDF, CHM, DJVU, EPUB
Quality
High quality scanned pages
Download cursor

Some brief overview of this book

Wyobra? sobie komputer o rozmiarach niewiele wi?kszych od karty kredytowej, posiadaj?cy ca?kiem spor? moc obliczeniow?, pracuj?cy pod kontrol? systemu Linux i kosztuj?cy grosze. Tak, taki sprz?t istnieje naprawd?! Mowa o <strong>Raspberry Pi </strong>— urz?dzeniu zaprojektowanym z my?l? o nauce programowania dla dzieci, które sprawdzi?o si? w wielu zastosowaniach i odnios?o ogromny sukces na rynku komercyjnym jako serwer WWW, odtwarzacz filmów oraz platforma do budowy niezwyk?ych projektów elektronicznych. Brzmi intryguj?co?

Otwórz t? ksi??k? i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie mo?liwo?ci Raspberry Pi. Std dowiesz si? wszystkiego o budowie i mo?liwo?ciach tego urz?dzenia. Po lekturze kolejnych rozdzia?ów pod??czysz Pi do sieci — zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz z??cza GPIO. Ponadto poznasz podstawy j?zyka Python i zobaczysz, jak zastosowa? go w Pi. Po lekturze tej ksi??ki b?dziesz umia? samodzielnie sterowa? sprz?tem elektronicznym i silnikami oraz zbiera? dane z czujników ró?nego typu. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? dla ka?dego posiadacza tej niezwyk?ej platformy! <strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong>

rozpoczniesz prac? z Raspberry Pi,

pod??czysz Raspberry Pi do sieci,

b?dziesz pracowa? w ?rodowisku opartym na systemie Linux,

skorzystasz z gotowych aplikacji przeznaczonych dla Raspberry Pi,

b?dziesz sterowa? prac? elektroniki pod??czonej do z??cza GPIO,

poznasz zagadnienia dotycz?ce sterowania za pomoc? Raspberry Pi prac? ró?nych silników,

rozpoczniesz prac? z prze??cznikami, blokami klawiszy i innymi cyfrowymi urz?dzeniami wej?ciowymi,

wykonasz ró?ne pomiary za pomoc? czujników pod??czonych do Raspberry Pi,

pod??czysz do Raspberry Pi ró?ne wy?wietlacze — mi?dzy innymi matryce diodowe,

stworzysz dynamiczne projekty korzystaj?ce z mo?liwo?ci Arduino i Raspberry Pi.<br /><strong>Twój przewodnik po platformie Raspberry Pi!</strong>

See more interesting books:

 • Dissident Gardens PDF
 • Happily Ever Alpha (Werewolf BBW Shifter Romance) PDF
 • Zacchaeus (Tiny Readers Series) PDF
 • Decorate: 1,000 Design Ideas for Every Room in Your Home PDF
 • Freedom for His Princess: 30 Days to Refresh Your Soul PDF
 • Men from the Ministry: How Britain Saved Its Heritage PDF

How to download e-book

Press button "GET DOWNLOAD LINKS" and wait 20 seconds. This time is necessary for searching and sorting links. One button - 15 links for downloading the book "Raspberry Pi. Receptury" in all e-book formats!

May need free signup required to download or reading online book.

A few words about book author

Dr. Simon Monk has a degree in Cybernetics and Computer Science and a PhD in Software Engineering. Simon spent several years as an academic before he returned to industry, co-founding the mobile software company Momote Ltd. He has been an active electronics hobbyist since his early teens. Simon is now a full time author and his books include Getting Started with IOIO, 30 Arduino Projects for the Evil Genius, 15 Dangerously Mad Projects for the Evil Genius and Arduino + Android Projects for thowy niezwyk?ych projektów elektronicznych. Brzmi intryguj?co?

Otwórz t? ksi??k? i poznaj najlepsze przepisy na wykorzystanie mo?liwo?ci Raspberry Pi. Std dowiesz si? wszystkiego o budowie i mo?liwo?ciach tego urz?dzenia. Po lekturze kolejnych rozdzia?ów pod??czysz Pi do sieci — zarówno kablowej, jak i bezprzewodowej, oraz wykorzystasz z??cza GPIO. Ponadto poznasz podstawy j?zyka Python i zobaczysz, jak zastosowa? go w Pi. Po lekturze tej ksi??ki b?dziesz umia? samodzielnie sterowa? sprz?tem elektronicznym i silnikami oraz zbiera? dane z czujników ró?nego typu. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? pozycj? dla ka?dego posiadacza tej niezwyk?ej platformy! <strong>Dzi?ki tej ksi??ce:</strong>

rozpoczniesz prac? z Raspberry Pi,

pod??czysz Raspberry Pi do sieci,

b?dziesz pracowa? w ?rodowisku opartym na systemie Linux,

skorzystasz z gotowych aplikacji przeznaczonych dla Raspberry Pi,

b?dziesz sterowa? prac? elektroniki pod??czonej do z??cza GPIO,

poznasz zagadnienia dotycz?ce sterowania za pomoc? Raspberry Pi prac? ró?nych silników,

rozpoczniesz prac? z prze??cznikami, blokami klawiszy i innymi cyfrowymi urz?dzeniami wej?ciowymi,

wykonasz ró?ne pomiary za pomoc? czujników pod??czonych do Raspberry Pi,

pod??czysz do Raspberry Pi ró?ne wy?wietlacze — mi?dzy innymi matryce diodowe,

stworzysz dynamiczne projekty korzystaj?ce z mo?liwo?ci Arduino i Raspberry Pi.<br /><strong>Twój przewodnik po platformie Raspberry Pi!</strong>

Small FAQ about download

Book files are stored on servers owned by you?
No. We do not store files, because it is prohibited. Our site uses the API of third-party sites that store files. That is, we are doing the same thing as Google, only within the framework of one subject. Third-party sites are multimedia services that allow you to read and download e-books. By subscribing, you get access to a huge library of multimedia content, which is updated daily. Services are fully optimized for all platforms - iOS, Android and PC.
If there is a choice of file format, which format is better to download?
Modern smartphones and computers can read files of any format. But the most compatible is the *.PDF format. For example, the PDF format can be read Mozilla Firefox browser without any additions.
How long will the file be downloaded?
Very fast. We regularly check (this is a fully automatic process) the availability of servers, the links to which we offer you. If the server does not provide a quick download, then we remove it from the list.
Does the electronic version of the book completely replace the paper version?
Of course not. Best of all, if after reading an e-book, you buy a paper version of Raspberry Pi. Receptury. Read the book on paper - it is quite a powerful experience.

All downloaded files are checked

EPUB

raspberry...receptury.epub

 • MD5: ef58febcd64a01ba042bb7590fe760e9
 • SHA1: cf9623e822c59fd372932eebff7f278270edecb0
checkcheckcheckcheckcheck
PDF

raspberry...receptury.pdf

 • MD5: 6e7657cd107b8469c29a7e63deba3666
 • SHA1: 5503c1867d72e34975ac22f171f563a5e1ef2268
checkcheckcheckcheckcheck
FB2

raspberry...receptury.fb2

 • MD5: 502f95651ea90733849147df516e5494
 • SHA1: 3aceab144844e2a9571e2b24d3d88c2641a862a7
checkcheckcheckcheckcheck
MOBI

raspberry...receptury.mobi

 • MD5: 441f833a623c2e5b706d7e0f97df86f5
 • SHA1: 47366b426d76699181b871514d803f2abf319f68
checkcheckcheckcheckcheck
DJVU

raspberry...receptury.djvu

 • MD5: c303bef8a6062bf831eb56277fcce107
 • SHA1: 88dd443007aaf2f58151d97ac696a1edc3c5e86b
checkcheckcheckcheckcheck